Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ อสมท. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด

การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 "สีสันเเห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน" ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566

ที่มา : สำนักงานกิจการยุติธรรม


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code