โรงแรมและรีสอร์ท

ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้น แขกผู้เข้าพักต่างมองหาความสะดวกสบายจากการพักผ่อน รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว ขณะที่ใช้บริการอยู่ภายในโรงแรม รีสอร์ท

เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพของเราทุกคน ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะการติดต่อสื่อสาร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคนิคการเฝ้าระวังขั้นสูง รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ของเราหลายคนผ่านการรับรอง CPR และสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ นอกจากดูแลความปลอดภัยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ของเรายังสามารถ:

  • แจ้งผู้พักอาศัยในอาคาร เมื่อเกิดเพลิงไหม้
  • ช่วยเหลือในการสร้างการอพยพในกรณีฉุกเฉิน
  • ประสานงานกับแผนกดับเพลิงในระหว่างการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
  • ปรับปรุงแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • การดำเนินการฝึกซ้อมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

MBG ขอเสนอเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดที่ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม เราได้รวมซอฟต์แวร์การจดจำใบหน้ามาช่วยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมและรีสอร์ท โดยช่วยให้เราคัดกรองบุคคลต้องห้ามและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้ทันที การรวมกันของเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกในการลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัย

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code