ตรวจสอบภูมิหลัง

เราให้การตรวจสอบประวัติอย่างรวดเร็วและทั่วถึง แหล่งข้อมูลเชิงลึกของเรามีหลากหลายรอบด้าน การตรวจสอบภูมิหลังของบุคคลเป็นเรื่องสำคัญมาก หากใช้เพียงแค่ Google คุณอาจจะพลาดข้อมูลที่สำคัญได้ โปรดให้การตรวจสอบภูมิหลังบุคคลเป็นหน้าที่ของเรา

เราสามารถช่วยคุณตรวจสอบบุคคลที่รับเข้ามาทำงานใหม่ ว่ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ ตรวจสอบภูมิหลังของคนที่คุณจะร่วมทำธุรกิจด้วย ประวัติเบื้องหลังด้านความน่าเชื่อถือของลูกค้า หรือแม้แต่ตรวจสอบคนที่คุณหรือคนในครอบครัวตกลงใจจะร่วมชีวิตด้วย

เราสามารถตรวจสอบข้อมูล:

  • เช็คทะเบียนราษฎร
  • กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบทะเบียนรถ
  • สืบประวัติคดีแพ่ง และคดีอาญา
  • ตรวจสอบการตกเป็นบุคลล้มละลาย

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code