ธนาคาร

เป็นที่ทราบกันดีว่า ธนาคารหรือสถาบันการุเงินนั้น มีความต้องการด้านความปลอดภัยยิ่งกว่าธุรกิจใดๆ ระบบความปลอดภัยจึงต้องมีความเชื่อถือได้ในระดับสูงที่สุด การทำงานกับเงินสดจำนวนมาก เอกสารสำคัญ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรายการธุรกรรมที่มีมูลค่าต่างๆนั้น ผลักดันให้สถาบันการเงินต้องมีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด ต้องครบถ้วน ละเอียดอ่อน และแม่นยำ

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับสถาบันการเงิน เริ่มต้นด้วยการให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละสถานที่ จากนั้นมีการสร้างแผนความปลอดภัยเป็นรายบุคคลซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและได้รับใบอนุญาต (ติดอาวุธหรือไม่ได้รับอาวุธ) พร้อมการฝึกอบรมการต่อต้านการก่อการร้าย

การมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมกับเรา ด้วยความพร้อมด้วยกลยุทธ์และทรัพยากรด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ว่าความต้องการความปลอดภัยของธนาคารจะได้รับการตอบสนอง ด้วยลักษณะที่ละเอียดอ่อนของกิจการธนาคาร ที่ MBG เราเฝ้าติดตามเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบโซลูชั่นความปลอดภัยที่ดีที่สุด สำหรับความต้องการของลูกค้าธนาคารของเราอย่างต่อเนื่อง

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code