ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูงจากหุ้นส่วนธุรกิจของเรา ทำให้สามารถแสดงผลการอ่านป้ายทะเบียน และตรวจสอบว่าเป็นรถยนต์ของกลุ่มใดตามที่ตั้งค่าไว้ สามารถเรียกดูรายงานเลขทะเบียนรถยนต์ หรือสืบค้นหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่เข้าออกในพื้นที่ (สามารถสืบค้นจากเลขเพียงบางส่วน) รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อมีรถยนต์ Blacklist เข้ามาในพื้นที่ของท่าน

นอกจากนั้น ยังสามารถกำหนดให้ไม้กั้นเปิดได้อัตโนมัติ เมื่อพบรถยนต์ที่กำหนดไว้ เช่นรถของคนในหมู่บ้าน ด้วยระบบของเรานี้ ทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการการเข้าออกรถยนต์ของอาคาร หมู่บ้าน หรือลานจอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงานของท่าน

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code