Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน "ขับดี" ขึ้นมา

เพื่อเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบคะแนนการขับขี่ ตรวจสอบใบสั่ง และโต้แย้งข้อกล่าวหา ให้กับประชาชนผ่านทางมือถือ เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล

ตรวจสอบคะแนนการขับขี่
- คะแนนเต็ม 12 คะแนน
- การตัดคะแนน (กรณีโดนตัดเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน)

ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด
- ตัด 1 คะแนน: ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ, ไม่สวมหมวกกันน๊อค, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด, ขับรถบนทางเท้า, ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย, ไม่หลบรถฉุกเฉิน, ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว, ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน, เปลี่ยนแปลงปิดบังป้ายทะเบียน
- ตัด 2 คะแนน: ไม่ติดป้ายภาษี, ขับรถย้อนศร, ขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่
- ตัด 3 คะแนน: ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ, ขับผิดวิสัยคนขับธรรมดา, ขับรถชนแล้วหนี
- ตัด 4 คะแนน: เมาแล้วขับ, ขับรถในขณะเสพยาเสพติด, แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับ
- ตัด 1 คะแนน เมื่อค้างชำระใบสั่ง 1 ใบ (ในความผิดที่ออกใบสั่งได้เท่านั้น)

ตรวจสอบใบสั่ง
- สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 1 ปี

โต้แย้งข้อกล่าวหา (สามารถทำได้ 2 กรณี)
- ทะเบียนรถและรูปรถที่ปรากฏในใบสั่ง ไม่ใช่รถของผู้ได้รับใบสั่ง
- รถสวมทะเบียน

ชำระค่าปรับ
- ชำระค่าปรับผ่าน QR Code

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : iOS / Android

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code