อาคารที่พักอาศัย

อาคารที่พักอาศัยอย่างโดมิเนียมมักเป็นตัวเลือกแรกๆ ของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กลางเมืองใหญ่ เหตุผลหนึ่งก็คือต้องการความสะดวกสบาย ใกล้ที่ทำงาน ใกล้แหล่งจับจ่ายซื้อของ ด้วยลักษณะการอาศัยที่หนาแน่น มีผู้คนและรถยนต์เข้าออกตลอดเวลา การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นความกังวลแรกๆของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพของเราทุกคน ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะการติดต่อสื่อสาร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคนิคการเฝ้าระวังขั้นสูง เพื่อให้พร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น นอกจากดูแลความปลอดภัยทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ของเรายังสามารถ:

-  แจ้งผู้พักอาศัยในอาคาร เมื่อเกิดเพลิงไหม้

-  ช่วยเหลือในการสร้างการอพยพในกรณีฉุกเฉิน

-  ประสานงานกับแผนกดับเพลิงในระหว่างการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

-  ปรับปรุงแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

-  การดำเนินการฝึกซ้อมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

MBG ขอเสนอเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดที่ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของอาคารที่พักอาศัย เราได้รวมซอฟต์แวร์การจดจำใบหน้ามาช่วยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยช่วยให้เราคัดกรองบุคคลต้องห้ามและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้ทันที การรวมกันของเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญของเรา ช่วยให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกในการลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัย

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code