วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 พร้อมกับเติบโตขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2020

 

พันธะกิจ
ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code