Our Articles

We will never stop becoming intelligence

วิธีการของเหล่ามิจฉาชีพก็มากันเป็นทีม ทำเป็นพนักงานส่งของ หลอกให้เซ็นรับพัสดุที่อาจเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย
และจัดฉากเป็นตำรวจปลอมเข้าตรวจ เพื่อเรียกเงินและทรัพย์สิน
ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ มีวิธีป้องกันเบื้องต้นดังนี้

✅ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ได้สั่งของ
✅ห้ามเซ็นรับพัสดุใดๆที่ไม่ได้สั่งเด็ดขาด
✅ห้ามรับสิ่งของที่ไม่ได้สั่ง
✅แจ้งว่าต้องการตีกลับพัสดุทันที

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code