Our Articles

We will never stop becoming intelligence

รมว.ศธ.กำชับโรงเรียนยืดหยุ่นไม่ใส่ "ชุดลูกเสือ" ได้
กรณีชุดลูกเสือเนตรนารีที่มีราคาสูงและอาจเป็นภาระให้กับผู้ปกครองท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ดี

ทำให้ รมว.ศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาให้ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบเเต่ให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกว่าเป็นชุดลูกเสือ หลังจากสังคมออนไลน์ เผยแพร่ เรื่อง ราคาค่าชุดลูกเสือของผู้ปกครองคนหนึ่งที่มีราคาสูงอาจจะทำให้ผู้ปกครองแบกรับค่าใช้จ่ายชุดไม่ไหว


ล่าสุด น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาโดยตลอด

ก่อนหน้านี้ได้ย้ำไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่า สิ่งใดที่ไม่จำเป็นและจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษายืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงบางวิชาอย่างเช่น วิชาลูกเสือที่ต้องมีการแต่งเครื่องแบบก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการแต่งเครื่องแบบ แต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่านักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ เช่น การสวมใส่ผ้าพันคอ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา ตนได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัตินี้แล้ว แต่ครั้งนี้จะกำชับสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้น

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับชุดลูกเสือถูกจัดอยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในหมวดเครื่องแบบนักเรียน โดย ศธ.จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเอง

ขณะนี้ ศธ.กำลังอยู่ระหว่างปรับอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน

สำหรับ วิชาลูกเสือถือเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ปลูกฝังวินัยให้แก่ผู้เรียน และสร้างจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม แต่ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราอาจจะต้องปรับกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือให้มีความยืดหยุ่นและมีความทันสมัยมากขึ้น

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code