Our Articles

We will never stop becoming intelligence

1 ใน 4 ครั้ง ของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะ กระเด็นหลุดออกจากตัวรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 8 เท่า  มากกว่าผู้โดยสารตอนหน้าที่คาดเข็มขัดนิรภัย

ขับขี่ปลอดภัย ใช้ความเร็วในการขับขี่อย่างมีสติ

- มีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะ ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.
- นั่งโดยสารท้ายกระบะ ไม่เกิน 6 คน
(ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. 2566)ปฏิบัติถูกกฎ ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

- ต้องปิดฝากระบะท้าย ตลอดการโดยสาร
- ห้ามนั่งริมขอบกระบะ
- ห้ามนั่งซ้อนผู้โดยสารอื่น หรือนั่งบนสิ่งของที่บรรทุกในรถ
- ห้ามยืนโดยสารไม่ว่าตอนใดของรถ
- ไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ออกนอกตัวรถ

ขับขี่ใส่ใจ มีวินัย เคารพกฎ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันครับ

ที่มา : DLT
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code