Our Articles

We will never stop becoming intelligence

บัวขาว นำ ทหาร 3,650 นาย ไหว้ครูมวยไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ และทำการบันทึกสถิติโลก (Guinness world records)


“นายกฯ” ร่วมงาน Amazing Muaythai Festival 2023 บันทึกสถิติโลก “บัวขาว” นำ ทหาร 3,650 นายไหว้ครูมวยไทย หนึ่งใน Soft Power ของราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชร์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทย และถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตราบมาจนทุกวันนี้ รวมทั้งจากนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกของชาติไทย

ข้อมูล: Banchamek Gym


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code