Our Articles

We will never stop becoming intelligence

กทม. เตรียมเปิดให้บริการงานทะเบียน 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 10 จุด เริ่ม 6 มิ.ย. นี้ พร้อมดำเนินมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันแนวโน้มคลี่คลายลง กทม. จึงสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เริ่มกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเปิดจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
2.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค
3.ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ
4.ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ
5.ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว
6.ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย
7.สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา
8.สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน
9.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร
10.สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน

อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลจาก: กรมประชาสัมพันธ์


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code