Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ขณะที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนน แล้วได้ยินเสียงรถฉุกเฉิน ขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

"ชะลอ-เปิดไฟ-ให้ทาง"

3 ขั้นตอน เมื่อเจอรถฉุกเฉิน
1. “ชะลอความเร็ว” ตั้งสติไม่ต้องตกใจกับเสียงไซเรน และคอยมองกระจกหลังว่ารถฉุกเฉินใกล้เข้ามาแล้วรึเปล่า
2. “เปิดไฟเลี้ยว” มองกระจกด้านข้างทั้งซ้ายและขวา เพื่อส่งสัญญาเปลี่ยนเลน
3. “ให้ทางรถฉุกเฉินไปก่อน” แต่หากการจราจรหนาแน่นไม่สามารถขยับเปลี่ยนเลนได้ ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาเหตุหนึ่งที่รถฉุกเฉินไม่ค่อยเปลี่ยนช่องทางเพื่อแซงรถคันด้านหน้านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนช่องทางอาจทำให้ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฐมพยาบาลผู้ป่วยอยู่บนรถฉุกเฉินได้รับอุบัติเหตุจากแรงเหวี่ยงของรถได้
ที่มา: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code