Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ทําพาสปอร์ต 2565 ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการในการยืนยันตัวตน

เอกสารทําพาสปอร์ต (Passport) 2565 ใช้อะไรบ้าง?
ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

ผู้ที่ทำพาสปอร์ตใหม่
- บัตรประชาชนตัวจริง

ผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย
- บัตรประชาชนตัวจริง
- ใบแจ้งความฉบับจริง (ต้องไปแจ้งความก่อน)

ผู้ที่ต่ออายุพาสปอร์ต
- บัตรประชาชนตัวจริง
- พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ

เว็บไซต์สำหรับจองคิวทำพาสปอร์ต 2565

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th (จองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน)

2. หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดสมัครสมาชิก กรอกรายละเอียด และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการไปทำพาสปอร์ต ว่าเป็นในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

4. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทาง และเลือกเวลาที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ

5. เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ตฉบับจริง ว่าต้องการรับทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมารับด้วยตัวเอง

หมายเหตุ : สามารถเช็กจำนวนคิวของสำนักงานฯ ได้ที่ www.qpassport.in.th/#/queue-no

ขั้นตอนทําพาสปอร์ต 2565
1. นำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และพาสปอร์ตเล่มเก่า ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรคิว (หากไปที่เครื่องทำพาสปอร์ต KIOSK ด้วยตัวเอง ให้นำบัตรประชาชนเสียบในช่องตัวเครื่อง แล้วระบบจะดึงข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ)

2. กรอกประวัติข้อมูลส่วนตัว และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย

3. เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ต้องสแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา (ควรงดใส่คอนแทคเลนส์สี) และถ่ายรูปสำหรับทำพาสปอร์ต (หากใช้เครื่อง KIOSK สามารถกดถ่ายรูปเอง เลือกรูปได้เอง)

4. เลือกจำนวนปีของเล่มพาร์สปอร์ต มีทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี พร้อมทั้งเลือกว่าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือมารับด้วยตัวเอง

5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต สามารถชำระเงินสด สแกนคิวอาร์โค้ด หรือบัตรเครดิตได้

6. สำหรับผู้ที่เลือกรับพาสปอร์ตผ่านไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าบริการส่งอีก 40 บาท (แนะนำให้เตรียมเงินสดชำระเท่านั้น)

ค่าบริการทำพาสปอร์ต 2565
พาสปอร์ตแบบ 10 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 1,500 บาท
พาสปอร์ตแบบ 5 ปี ค่าธรรมเนียม ราคา 1,000 บาท
พาสปอร์ตด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน) ราคา 3,000 บาท
หมายเหตุ : การทำพาสปอร์ตด่วนพิเศษ สามารถทำได้ทุกสำนักงานหนังสือเดินทาง โดยต้องไปยื่นคำร้องก่อนเวลา 11.00 น. แต่จะต้องเดินทางไปรับที่สถานกงสุลเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไปทำพาสปอร์ต 2565 ต้องรอกี่วัน?
พาสปอร์ตทั่วไป
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล รอจัดส่งทางไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ
- ต่างจังหวัด รอจัดส่งทางไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ
พาสปอร์ตด่วนพิเศษ
- ภายใน 1 วัน

ทําพาสปอร์ต ที่ไหนได้บ้าง? (ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ทำพาสปอร์ต กรมการกงสุล
ที่อยู่ : กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)
โทรศัพท์ : 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

ทำพาสปอร์ต MBK (ปทุมวัน)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (ฝั่งโตคิว) ชั้น 5 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ (10.00 น. - 18.00 น.)
โทรศัพท์ : 02-126-7612

ทําพาสปอร์ต คลองเตย
ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)
โทรศัพท์ : 02-024-8896 และ 093-010-5247

ทําพาสปอร์ต มีนบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ ชั้น 2 เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)
โทรศัพท์ : 02-024-8362 ถึง 4

ทำพาสปอร์ต ศรีนครินทร์
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์คศรีนครินทร์ (อาคาร C) ชั้น 2 เลขที่ 735 735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)
โทรศัพท์ : 02-136-3800 และ 02-136-3802

ทำพาสปอร์ต สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เลขที่ 24/6 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)
โทรศัพท์ : 02-422-3431

ทำพาสปอร์ต ธัญบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล) ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน เขตธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (10.00 น. - 18.00 น.)
โทรศัพท์ : -

ทำพาสปอร์ต บางใหญ่
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ชั้น G เลขที่ 199, 199/1 แขวงเสาธงหิน เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140
เวลาทำการ : จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ (10.00 น. - 18.00 น.)
โทรศัพท์ : -

หมายเหตุ : สำหรับต่างจังหวัดแต่ละภาค สามารถตรวจสอบสำนักงานให้บริการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การทำพาสปอร์ต 2565 มีเปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วย เฉพาะที่สำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวัน ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) เท่านั้น โดยสามารถใช้มีบริการถ่ายรูปด้วยตัวเองที่ตู้อัตโนมัติ Kiosks และบูธปกติได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 02-572-8442
ที่มา: ไทยรัฐ

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code