Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ย้ำเตือนอีกครั้ง ผู้ประกันตนโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ

ย้ำเตือนอีกครั้ง
ผู้ประกันตนโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ

สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบาย
- ส่ง sms ให้กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
- แอดไลน์ส่วนบุคคล
- ขอการยืนยันข้อมูลของท่าน
- ขอรับบริจาคและรับสมัครงานใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากมีผู้ประกันตนถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง
- ได้รับ sms เป็นลิงก์ให้กดแอดไลน์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
- จึงขอความร่วมมือว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้โดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยแนะนำให้ผู้ประกันตนติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 กด 1 บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code