Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ทุกวันนี้แทบจะแยกไม่ออกจากชีวิตประจำวัน
เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน มิจฉาชีพก็เช่นกันจ้องจะเอาเงินเราในทุกช่องทาง มีวิธีการโอนเงินผ่านมือถือแบบปลอดภัยแน่นอนมาฝาก ตามนี้เลย...

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น Apple Store Google Play Store
- ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน
- ทำธุรกรรมการเงินด้วยตนเองเท่านั้น
- ไม่ดัดแปลงมือถือ เช่น เจลเบรก Root เครื่อง
- ไม่คลิก Link จาก SMS ใด ๆ ที่ไม่แน่ใจ
- ไม่ใช้ wifi สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงิน
- ตั้งรหัสผ่านเดายาก และเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือนที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code