Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ดีอีเอส เตือนรับจ้างเปิดบัญชีและซิมม้ามีโทษหนักทั้งปรับและจำคุก

เตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตั้งเป้าลดความเสียหายจากปัญหาอาชญากรรมออนไลน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและกำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ จะช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการระงับยับยั้งบัญชีม้า และซิมม้า ซึ่งผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า หรือ ซิมม้า จะมีความผิดตามกฎหมาย คือ โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000 บาท กรณีผู้ที่เป็นธุระจัดหา หรือ โฆษณาบัญชีม้า ซิมม้า มีโทษจำคุก 2-5 ปี หรือ ปรับ 200,000 - 500,000 บาทสำหรับประชาชนที่ได้รับเสียหายสามารถโทรแจ้งให้ธนาคารระงับบัญชีต้องสงสัยได้ทันที และยับยั้งการโอนเงินทุกธนาคารที่รับโอนเงินต่อ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ทั่วประเทศ หรือแจ้งความผ่านออนไลน์ ส่วนธนาคารสามารถระงับบัญชีต้องสงสัยได้เป็นการชั่วคราว ไม่ต้องรอเกิดเหตุ เพื่อเป็นการป้องกัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้เทคโนโลยี AI ตรวจสอบและระบุธุรกรรมต้องสงสัย เพื่อป้องกันตัดวงจรอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
 

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code