Our Articles

We will never stop becoming intelligence

สามีกรรยา ทำร้ายร่างกายมีความผิดตามกฎหมาย (ยอมความได้) หากเราพบเห็นเหตุทำร้ายร่างกาย (เป็นการทำความผิดซึ่งหน้า) ประชาชนมีสิทธิจับผู้ทำความผิดได้


สามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกาย มีความผิดตามกฎหมาย (ยอมความได้)
ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตราแก่กายหรือจิตใจ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งพนักงวนเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง

ช่วยได้อย่างไร?
1. ตั้งสติให้ดีก่อนหาทางช่วยเหลือ
- พบเห็นคนอื่น “ตกอยู่ในอันตราย” หากไม่เข้าช่วยเหลือ ผู้ถูกทำร้ายอาจเจ็บสาหัสหรือตาย ซึ่งตนเอง “อาจช่วยได้” และประเมินเหตุการณ์แล้ว “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น

2. เข้าไปห้ามและเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าประเมินสถานการณ์แล้วคนร้าย
ไม่มีอาวุธ สามารถเข้าแยกตัวออกผู้ถูกทำร้ายออกจากคนก่อเหตุ

3. รีบตามคนมาช่วยร่วมด้วยหาวิธีและหาหนทางตามคนมาช่วยให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยระงับเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลาย เช่น รปภ. ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ

4. โทรแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้เร่งด่วน
- ตำรวจ โทร. 191
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
- ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน สายด่วน 1507, 1578
- มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี สายด่วน 1134

พบเห็นคนถูกทำร้าย ไม่มีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย อาจมีความผิดพบเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตราย “ที่ตนอาจช่วยได้” และ “ไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตราย” แก่ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้พบเห็นคนถูกทำร้ายมีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตราย ไม่เข้าไปช่วย ไม่มีความผิด
- ผู้ก่อเหตุมีอาวุธ
- ผู้ก่อเหตุขู่ว่ามีอาวุธ, ทำร้าย
- ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย แต่ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิง

อ้างอิง/กฎหมาย :
1. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 374, 295) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf

2.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 79, 80) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570066&ext=pdf

3.พระราชบัญญัติความคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (มาตรา 4, 5) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=862438&ext=pdf


ที่มา: สำนักงานกิจการยุติธรรม

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code