Our Articles

We will never stop becoming intelligence

ตรุษจีนปีนี้ วันไหนทำอะไรบ้าง จ่าย ไหว้ เที่ยว วันไหนบ้างมาดูกันเลย

● วันจ่าย 2566 ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ตามธรรมเนียมของคนจีนแล้ว วันจ่ายจะเป็นวันที่ผู้มีเชื้อสายจีนจะไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนที่ร้านค้าต่างๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันก่อนสิ้นปี

วันไหว้ 2566 เสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีน คือ วันสิ้นปี ซึ่งจะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

วันเที่ยว 2566 อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
วันเที่ยว ก็คือ “วันปีใหม่” หรือ “วันตรุษจีน” และเป็น “วันถือ” ด้วย โดยทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม พากันออกไปท่องเที่ยว และไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ รวมถึงงดการทำบาปทั้งปวงด้วย เพราะถือว่าเป็นวันแห่งสิริมงคล


ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code