Our Articles

We will never stop becoming intelligence

กรมอนามัย แนะหลังเที่ยวปีใหม่ สังเกตอาการ หากเสี่ยงให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันปีใหม่ ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนกลับเข้าทำงานกรมอนามัยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง โดยสังเกตอาการหากไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ให้ตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว แต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อก็ยังคงแนะนำให้แยกตัวเพื่อรักษาตนเองเป็นเวลา 5 วัน เพราะหากเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอาจส่งผลต่อการทำงาน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงสามารถพิจารณาให้พนักงานที่ป่วยหรือเสี่ยงทำงานที่บ้านได้

“กรณีตรวจแล้ว แต่ขึ้น 1 ขีด หรือ ผลพบว่าไม่ติดเชื้อ หากมีความกังวลใจเพราะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าทำงานก็สามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นได้โดย 1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน 2) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 3) หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน 4) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น และ 5) เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม ส่วนสถานที่ทำงานยังสามารถปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ตรวจสอบถังขยะประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code