Our Articles

We will never stop becoming intelligence

การจ่ายภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ของคนมีรถที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งหากรถยนต์ที่ใช้อยู่นั้นยังมีอายุไม่เกิน 7 ปี

ก็สามารถต่อภาษีรถยนต์ผ่านออนไลน์กันได้อยู่แล้ว ขณะที่รถซึ่งมีอายุใช้งานนานกว่านั้น กรมการขนส่งทางบกมีประกาศออกมาแล้วเช่นกันว่า สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf ซึ่งเป็นบริการ E-service ของกรมการขนส่งทางบก 


ทั้งนี้ รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี จะต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ ตรอ.หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเสียก่อน ซึ่งจะต้องเตรียมเล่มทะเบียนรถหรือสำเนาเล่มทะเบียนรถไปด้วย โดยข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถจะถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกทันที นอกจากนี้ ก็ต้องเตรียมพ.ร.บ.ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ตรอ.จะมีบริการส่วนนี้ให้ด้วย หรือจะซื้อออนไลน์ขณะทำรายการต่อภาษีออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถทำได้เช่นกัน


สำหรับขั้นตอนในการต่อภาษีออนไลน์สำหรับรถยนต์เกิน 7 ปี มีดังนี้
1.    เข้าไปที่เว็บไซต์ E – Service กรมขนส่งทางบก (https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf)
2.    เลือกบริการ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ สำหรับคนที่ยังไม่เคยยื่นชำระภาษีออนไลน์ 
3.    กรอกข้อมูลบัตรประชาชน ตั้งรหัสผ่าน ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ส่งเอกสาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล จากนั้นกดบันทึก
4.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ กก
5.    เลือกบริการ ชำระภาษีรถประจำปี และเลือก ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต  
6.    กรอกข้อมูลกการลงทะเบียนรถ โดยให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรถ (ประเภทรถยนต์ จังหวัด เลขทะเบียนรถ) แล้วกด ลงทะเบียนรถ
7.    จากนั้นกรอกข้อมูล พ.ร.บ. ในกรณีที่ซื้อแล้ว ให้เลือก มีแล้ว  แต่หากต้องการ ซื้อพ.ร.บ.ออนไลน์ ก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เช่นกัน
8.    จากนั้นเลือก กรอกที่อยู่ส่งเอกสาร โดยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน และกด เลือกวิธีการชำระเงิน 
9.    สำหรับ รูปแบบการชำระเงิน จะมีให้เลือกจ่ายหลายช่องทาง ทั้งหักบัญชีธนาคาร, ชำระผ่านบัตรเครดิต, ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ จากนั้นกด ตกลง 
10.    ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสาร จากนั้นกด ยืนยัน
11.    กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถ และนำไปชำระที่มีป้าย Counter Service หรือตู้ ATM ของธนาคารที่ร่วมโครงการ 
12.    หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และกรมธรรม์พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งป้ายภาษีติดหน้ารถจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3 วันทำการ 


เพียงเท่านี้ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับรถที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไปอีกต่อไป ซึ่งกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ก็สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน

ที่มา: TLT

Location

เลขที่ 455/81
ถนนพัฒนาการ
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 065 626 4629
ฝ่ายบุคคล : 097 251 6347, 091 769 6189
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 005 1185, 02 130 6481-2

Email : [email protected]

Line QR Code