วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 พร้อมกับเติบโตขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2020

 

พันธะกิจ
ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Location

เลขที่ 455/81 โครงการ Biz
ถนนพัฒนาการ-อ่อนนุช ตัดใหม่
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 089 143 7878
ฝ่ายบุคคล : 062 491 0922, 097 251 6347
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 0051185, 080 063 7886

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code