ศูนย์ฝึกวิชารักษาความปลอดภัย

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย MBG มีความพร้อมทุกด้านทั้งสถานที่ ทีมงาน วิทยากร และครูฝึกที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกฯ จะสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรและใช้วุฒิบัตรนี้ในการขอขึ้นทะเบียนเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล นอกจากบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมแล้ว MBG ยังให้บริการกับบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่น ที่ต้องการส่งพนักงาน รปภ. เข้ามารับการฝึก โดยสามารถรับได้ 40 คน / ต่อรอบการฝึก

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย MBG เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ  เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม พนง. รปภ. โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
  5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
  6. การติดต่อสื่อสาร
  7. หลักการใช้กำลัง
  8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
  10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

Location

เลขที่ 455/81 โครงการ Biz
ถนนพัฒนาการ-อ่อนนุช ตัดใหม่
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

View on Google Map

Contact

ฝ่ายขาย : 094 943 4444 , 089 143 7878
ฝ่ายบุคคล : 062 491 0922, 097 251 6347
ศูนย์ฝึกอบรมฯ : 02 0051185, 080 063 7886

Email : info@mybestguard.com

Line QR Code